Oblíbené příspěvky

čtvrtek 13. prosince 2012

Počasí limituje archeology

V pátek 7. prosince 2012 jsem musel odjet do Pardubic kvůli řízení na Finančním úřadu. Naplánoval jsem si volný víkend, a od pondělí měl zase pokračovat na vykopávkách v Litomyšli. Počasí ale změnilo plány. Tuhé mrazy a sníh nejsou nic přátelského pro archeologii pod širým nebem. Dostal jsem pokyn do odvolání tam nejezdit.

Podzim se ukázal počasím jako příznivý pro přípravu revitalizace historické budovy regionálního muzea v Litomyšli a relativně teplý listopad s denními teplotami kolem 10 °C umožnil rozjet záchranný archeologický průzkum na plné obrátky. Investorem se stal Pardubický kraj s podporou operačního programu EU NUTS II Severovýchod. Stavební část projektu zastřešuje stavební firma PKS INPOS, která zhruba od konce listopadu 2012 zahájila stavební práce na úpravě budovy muzea.

Západní průčelí muzea se vznikajícími novými stavebními otvory.

První sondy byly prozkoumány již v dubnu 2012, od října byla vyměřena  plocha sond přímo před východním průčelím budovy. Její přesnost někde neodpovídá měření archeologů - kresličů, kteří pracují v sondách s pásmy a metry. Také uvnitř budovy došlo ke skrytí některých dlažeb a probíhá tam výzkum i v podloží budovy.
Zpočátku se pracovalo deset hodin denně, od 7 do 17 hodin s půlhodinovou přestávkou na oběd, ale vzhledem k nevýhodné roční době, kdy se denní svit zkracuje na úkor noci, se postupně pracovní doba zkracovala.
Vzhledem k sousednímu projektu Revitalizace zámeckého návrší, probíhajícím současně, není dostatek místa na skladování veškeré vytěžené skrývky ze sond, které se zahlubují až zhruba čtyři metry pod úroveň původního terénu. Proto je nutné skoro jednou týdně nakládat a odvážet suť z areálu, což představuje někdy i osm Tater nákladu.
Při vyhledávání drobných kovových předmětů vypomáhá i detektor. Nutno však podotknout, že jen pečlivé prohlížení těženého materiálu kopáči přispívá k identifikaci a selekci nekovových předmětů.
Teprve postupné odhalování sond vyjevuje dávné struktury a stavby, jako se to přihodilo právě před muzeem, kde byly ve výkopu objeveny středověké sklepy, místy částečně poničené pilotáží budoucí opěrné zdi. Přímo před budovou byla odkryta část dlážděné městské uličky

Fragment středověké dlážděné uličky.

Žádné komentáře:

Okomentovat